Filip II. Orleánský

Filip II. Orleánský

vévoda orleánský, regent za ludvíka xv.