Fridrich Falcký

Fridrich Falcký

český král, vévoda a kurfiřt falcký