Jindřich Korutanský

Jindřich Korutanský

tyrolský hrabě, korutanský vévoda a dočasně český král