Maxmilián II.

Maxmilián II.

římský císař, král český a uherský, arcivévoda rakouský