Umar ibn al-Chattáb

Umar ibn al-Chattáb

chalífa - vládce arabské říše